Home

 

W E L C O M E

 

Serdecznie witamy na stronie internetowej parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy, Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w Kanadzie.

Zapewne różnimy się od siebie, ale przyświęca nam jeden i ten sam cel, którym jest nasze zbawienie! Spotykamy się w czasie sprawowania liturgii, ale i także po niej w naszej sali parafialnej, aby dzielić się radością wiary i przebywania ze sobą. Każdy w naszej wspólnocie jest mile widziany, każdy wnosi do niej swoje bogactwo.

Teraz mamy okazję, by spotkać się również z Tobą indywidualnie w tym wirtualnym świecie.

Jeśli jesteś członkiem naszej parafii,  to  pamiętaj,  że  dzięki  Tobie  jest  ona  bogatsza!  

Jeżeli  zaś  jesteś  Gościem, to miej świadomość, że jesteś mile widziany i że chcemy się z Tobą podzielić tym, co przeżywamy.

 SERDECZNIE WITAMY I ZAPRASZAMY

 

22 Niedziela Zwykła

 

Mądrością dla człowieka jest wypełnianie Bożych praw i nakazów, o czym mówi nam Księga Powtórzonego Prawa w pierwszym czytaniu. Nikt z nas nie może do Bożego prawa nic dodawać, ani odejmować, to co otrzymaliśmy od Pana jest darem, przyjęcie i zachowywanie tego daru wyjedna nam u Boga mieszkanie w Jego królestwie, o czym zapewnia nas autor natchniony w psalmie responsoryjnym, a także święty Jakub Apostoł w drugim czytaniu.

Ewangelista Święty Marek podaje nam dzisiaj niektóre zwyczaje i prawa pobożnych Żydów. Jezus nie znosi dawnych przepisów, ale krytykuje postawę faryzeuszów, dla których w pewnym momencie tradycja stała się ważniejsza niż samo Boże Prawo. Jezus uświadamia im, że nieczystość wewnętrznej strony misy o wiele razy gorsza jest niż nieczystość zewnętrzna. Z wnętrza bowiem człowieka pochodzi wszelkie zło i czyni go nieczystym.

Eucharystia to źródło i szczyt chrześcijańskiego życia. W Liturgii Mszy Świętej, którą celebrujemy słowa sprawiają to, co oznaczają. Kiedy kapłan wypowiada formułę konsekracji nad hostią i winem, hostia ta staje się rzeczywiście Ciałem Chrystusa, a wino – Krwią Pańską, która obmyła nas z grzechu w piątkowe popołudnie na Golgocie.

W czynnościach liturgicznych jest obecny Chrystus, który mocą swojego Ducha sprawia, że to co było chlebem staje się Jego Ciałem, a to co było winem, staje się Jego Przenajświętszą Krwią.

Również słowo Boże proklamowane w liturgii ma moc zbawczą, jest zawsze żywe i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli naszego serca.

Aby ta Liturgia mogła przemienić nasze myśli i czyny naszego życia, otwórzmy nasze serca przed Stwórcą i prośmy Go, aby wszedł do naszego serca i oczyścił je od nieuporządkowanych przywiązań.

DhM3fEa

Razem z Księdzem Proboszczem, uczestniczyliśmy w spotkaniu upamiętniającym wielkie wydarzenie dla każdego Polaka – CUD NAD WISŁĄ. Przewodnicząca Klubu Historii, działającego przy Związku Polaków w Kanadzie Gr. 2 Hamilton, pani Zofia Kata, przygotowała piękne teksty przybliżające i wprowadzające nas w wydzarzenia tamtych dni. Dziękujemy serdecznie za trud tych wszystkich, którzy służyli swoimi talentami, recytacją, śpiewem, abyśmy mogli godnie upamiętnić poległych w obronie naszej kochanej Ojczyzny. Jesteśmy dumni, że wywodzimy się z tak pięknego rodu. Nasze dziedzictwo musi trwać nie tylko w naszych sercach, ale i na naszych ustach, abyśmy nigdy nie zapomnieli wielkich dzieł, jakie dokonały się w naszej Ojczyżnie.

Oto fragmenty z naszego wspólnego spotkania:

Cud nad Wisla

W miesiącu sierpniu, pamiętamy w naszych modlitwach i nosimy w sercach tych, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę – Polskę. 

Bitwa Warszawska, znana jako CUD NAD WISŁĄ, zatrzymała pochód bolszewizmu na zachodnią i południową Europę. Wielkim bohaterstwem odznaczyli się uczniowie gimnazjum im. Władysława IV, służącym za koszary wojskowe pułku piechoty LEGII AKADEMICKIEJ, którym towarzyszył 27 letni kapłan ks. Ignacy Jan Skorupka.
W przeddzień Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, x. Ignacy Skorupka poderwał swój młodzieżowy oddział w bitwie pod Ossowem do zwycięstwa.
Byli to często chłopcy, nie mający karabinu w ręce, przestraszeni hukiem dział i strzałów.
Nieszpodziewanie na wieczornym niebie ukazała się Matka Boska odbijająca kule i rakiety bolszewickie. Sowieci w popłochu zaczęli uciekać, krzycząc, że z Nią nie będziemy wojować.
Na drugi dzień Józef Piłsudski uderzając od strony rzeki Wieprz rozgromił armię Tuchaczewskiego. Bolszewicy uciekali w ogromnym popłochu i Polska została ocalona.

Jan Paweł II przypominał: “O wielkim Cudzie nad Wisłą przez lata trwała zmowa milczenia. Dlatego Opatrzność nakłada na nas niejako obowiązek podtrzymania pamięci tego wielkiego wydarzenia w dziejach naszego narodu i Europy, jakie miało miejsce po wschodniej stronie Warszawy, tej VICTORII POLSKIEJ”.

DhM3fEa

O Zaśnięciu NMP 

images (6)Na Wschodzie święto Zaśnięcia Przenajświętszej Pani naszej Bogurodzicy (po grecku: Koimestis tes hypragias Despoines hemon Theotokou) obchodzone jest 15 sierpnia. Jeżeli dany Kościół wschodni posługuje się kalendarzem juliańskim, wówczas dzień 15 sierpnia przypada w kalendarzu gregoriańskim na dzień 28 sierpnia. W Kościele prawosławnym oraz w Kościołach katolickich obrządku bizantyjskiego święto to jest ostatnim świętem roku liturgicznego i należy do tzw. 12 wielkich świąt.

Wschód uznaje, że według tradycji to święto zostało ustanowione już w IV wieku. Wiadomo, że na pewno było ono obchodzone na Wschodzie w wieku V jako “Dzień Bożej Matki Maryi”. Choć samo wydarzenie, o którym traktuje to święto nie zostało zapisane w Piśmie Świętym, to wiadomo jednak, że Pan Jezus na krzyżu powierzył swoją Matkę opiece św. Janowi Apostołowi, swojemu umiłowanemu uczniowi (J 19,26-27).

Na chrześcijańskim Wschodzie istnieje tradycja, według której na trzy dni przed śmiercią Matki Bożej ukazał się Jej Archanioł Gabriel w pobliżu Góry Oliwnej i oznajmił Jej, że nadchodzi dla Niej czas odejścia z tego świata. Jej ostatnią wolą przed śmiercią było, aby została pochowana w pobliżu grobów swoich rodziców, św.św. Joachima i Anny oraz swojego męża, św. Józefa. Jednak, gdy tylko umarła, oto przybył Chrystus w chwale wraz z aniołami, aby zabrać duszę Matki Bożej. Wnet na pogrzeb Matki Bożej stawili się wszyscy Apostołowie z wyjątkiem św. Tomasza, którzy w uroczystej procesji przenieśli ciało Bogurodzicy na miejsce spoczynku.

Tradycja ta również wspomina o kapłanie żydowskim Attoniuszu, który usiłował znieważyć Matkę Bożą, ale gdy tylko dotknął się trumny, obie jego ręce zostały odcięte od ciała. Gdy jednak szybko uczynił pokutę, nastąpił cud i za sprawą Matki Bożej odzyskał swe ręce. Ciało Matki Bożej złożono do grobu, a wejście do grobu przywalono kamieniem. Po trzech dniach od złożenia do grobu przybył św. Tomasz, który chciał zobaczyć ciało Maryi. Jednak po odsunięciu kamienia, ciała nie odnaleziono w grobie. Wówczas Apostołowie zrozumieli, że Matka Boża zmartwychwstała tak, jak wcześniej zmartwychwstał Jej Syn. Wieczorem tego samego dnia Apostołowie ujrzeli Matkę Bożą w chwale, w otoczeniu aniołów.

Na Wschodzie święto to często nazywane jest Małą Paschą, bo nawiązuje ono do Paschy Chrystusa. Na podobieństwo Chrystusowej Paschy, Matka Boża umarła, zmartwychwstała, wniebowstąpiła i zasiada po prawicy swojego Syna. Dlatego też, tak jak Święto Zmartwychwstania Chrystusa, czyli Wielką Paschę poprzedza Wielki Post, tak Małą Paschą, czyli święto Zaśnięcia Matki Bożej poprzedza dwutygodniowy post zwany “uspienskim”, bo w języku staro-cerkiewno-słowiańskim święto to nazywa się Uspienije Presviatyja Bohorodicy. Podczas tego postu przypada inne wielkie święto należące do tzw. 12 wielkich świąt, tj. Przemienienie Pańskie (6 sierpnia), które jednak postu nie znosi.

Święto Zaśnięcia Matki Bożej pokazuje chrześcijaninowi drogę, jaką powinien kroczyć, na wzór Maryi. To święto napawa chrześcijan nadzieją, że są powołani, aby zmartwychwstać do życia wiecznego.

 

logo61

 

 W 1949 roku, na zaproszenie grupy polonijnej, przybył z Toronto proboszcz Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, ks. Józef Niemiński (późniejszy Ordynariusz Diecezji Kanadyjskiej), aby zapoznać zebranych z zasadami Kościoła i zachęcić do zorganizowania parafii w Hamilton.

20 lipca 1949 roku, w kościele anglikańskim, została odprawiona pierwsza Msza św., w której wziął udział ks. bp Jan Jasiński z Buffalo oraz księża z sąsiednich parafii. Po nabożeństwie odbyło się zebranie, na którym wybrano pierwszy Komitet Parafialny oraz ustalono, że parafia będzie pod wezwaniem Świętej Trójcy. Ponieważ parafia nie posiadała budynku kościelnego, Msze św. odprawiano w kościele anglikańskim.

W roku 1951 zakupiono budynek przy King Street, który funcjonował jako tymczasowa kaplica. Poświęcenia dokonał ks. bp J. Leśniak 10 czerwca 1951 roku. W roku 1953 parafia zakupiła plac pod budowę kościoła przy Barton Street. Proboszczem w tym czasie był ks. A. Łapiński. W roku 1959 sprzedano budynek przy King Street i ponownie zaczęto odprawiać nabożeństwa w kościele anglikańskim.

Hamilton

W roku 1961 ks. bp Zieliński poświęcił plac pod budowę nowej świątyni, którą rozpoczęto 27 maja. Pierwsze nabożeństwo zostało odprawione 15 kwietnia 1962 roku we wciąż budującym się kościele. 23 września 1962 roku, ks. biskup Tadeusz Zieliński w asyście ks. Józefa Niemińskiego, ks. proboszcza R. Powąska oraz księży z sąsiednich parafii dokonał, uroczystego poświęcenia kościoła.

30 sierpnia 1969 roku proboszczem został mianowany ks. Zbigniew Pióro. Rok później zakupiono dom na plebanię. W tym czasie wykończono wnętrze kościoła: nowe ołtarze, ławki, stacje Drogi Krzyżowej, płaskorzeźbę Trójcy Świętej oraz figury Serca Jezusa i Matki Boskiej przy bocznych ołtarzach. Wybudowano wieżę kościelną oraz zainstalowano elektoniczne dzwony.

W roku 1983 ks. bp Niemiński mianował ks. Pióro Seniorem wschodniej części PNKK w Kanadzie. Przy parafii powstał chór parafialny oraz Towarzystwo Niewiast Adoracji Najświętszego Sakramentu.

1 lutego 2004 r. ks. Senior Pióro przeszedł na emeryturę. Nowym proboszczem został mianowany ks. Sylwester Bigaj, dotychczasowy proboszcz parafii w Oakville.

22 maja 2009 r. odbył się w parafii III Synod Diecezji Kanadyjskiej, na którym przedstawiono aktualny stan diecezji oraz wytyczono cele i zadania przed którymi stoi Kościół w Kanadzie. W obradach synodalnych wzięli udział delegaci z wszystkich parafii diecezji kanadyjskiej, zarówno świeccy jak i duchowni.

18 października 2009 r. odbyła się uroczystość 60-cio lecia istnienia parafii Świętej Trójcy. W czasie uroczystej Mszy św. koncelebrowanej kazanie wygłosił Pierwszy Biskup Robert M. Nemkovich. Wśród licznie zgromadzonych gości znajdowali się reprezentanci wszystkich parafii Diecezji Kanadyjskiej, przedstawiciele grup religijnych, Polonii, polonijnych organizacji, parlamentarzyści oraz członkowie ugrupowań politycznych.

Parafia św. Trójcy

880 Barton Street East
Hamilton Ontario
L8L 3B7

905-549-0470

God our Father,

You will all men and women to be saved
and come to the knowledge of your Truth.

Send workers into your great harvest
that the Gospel may be preached
to every creature
and your people, gathered together
by the word of life
and strengthened by
the power of the sacraments,
may advance in the way
of salvation and love.

I ask this through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you
and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Amen.