Home

 

W E L C O M E

 

Serdecznie witamy na stronie internetowej parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy, Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w Kanadzie.

Zapewne różnimy się od siebie, ale przyświęca nam jeden i ten sam cel, którym jest nasze zbawienie! Spotykamy się w czasie sprawowania liturgii, ale i także po niej w naszej sali parafialnej, aby dzielić się radością wiary i przebywania ze sobą. Każdy w naszej wspólnocie jest mile widziany, każdy wnosi do niej swoje bogactwo.

Teraz mamy okazję, by spotkać się również z Tobą indywidualnie w tym wirtualnym świecie.

Jeśli jesteś członkiem naszej parafii,  to  pamiętaj,  że  dzięki  Tobie  jest  ona  bogatsza!  

Jeżeli  zaś  jesteś  Gościem, to miej świadomość, że jesteś mile widziany i że chcemy się z Tobą podzielić tym, co przeżywamy.

 SERDECZNIE WITAMY I ZAPRASZAMY

 

18 Niedziela Zwykła


Chrześcijanin, który podczas Eucharystii posila się Ciałem Pańskim i Jego słowem, nosi w sobie nie tylko zadatek życia wiecznego ale ma w sobie Bożą moc i siłę, która pozwala mu skutecznie walczyć z grzechem.Bóg nigdy nie zostawia człowieka samego, zawsze jest przy nim, zawsze służy mu swą pomocą, jest dla człowieka wsparciem, o czym mówi nam dzisiaj pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia. Natomiast Ewangelista Jan nawiązuje do starotestamentalnego wydarzenia mówi, że prawdziwym chlebem, jaki Ojciec daje z nieba, jest Jego Syn – Jezus Chrystus. Tylko On jest Chlebem Życia, kto w Niego wierzy, nie będzie łaknął i pragnął.

Tylko Chrystus ma moc przyoblec nas przyoblec w nowego człowieka, stworzonego na „obraz Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości”, o czym przypomina nam święty Paweł w Liście do Efezjan.

 

DhM3fEa

Information: W niedzielę 16-go sierpnia 2015 o godzinie 14:30 w sali Związku Polaków w Kanadzie Gr. 2 w Hamilton, przy Barton Street East, odbędzie się spotkanie upamiętniające rocznicę CUDU NAD WISŁĄ. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa, aby nasza historia mogła być przekazywana z pokolenia na pokolenie. 

Cud nad Wisla

W miesiącu sierpniu, pamiętamy w naszych modlitwach i nosimy w sercach tych, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę – Polskę. 

Bitwa Warszawska, znana jako CUD NAD WISŁĄ, zatrzymała pochód bolszewizmu na zachodnią i południową Europę. Wielkim bohaterstwem odznaczyli się uczniowie gimnazjum im. Władysława IV, służącym za koszary wojskowe pułku piechoty LEGII AKADEMICKIEJ, którym towarzyszył 27 letni kapłan ks. Ignacy Jan Skorupka.
W przeddzień Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, x. Ignacy Skorupka poderwał swój młodzieżowy oddział w bitwie pod Ossowem do zwycięstwa.
Byli to często chłopcy, nie mający karabinu w ręce, przestraszeni hukiem dział i strzałów.
Nieszpodziewanie na wieczornym niebie ukazała się Matka Boska odbijająca kule i rakiety bolszewickie. Sowieci w popłochu zaczęli uciekać, krzycząc, że z Nią nie będziemy wojować.
Na drugi dzień Józef Piłsudski uderzając od strony rzeki Wieprz rozgromił armię Tuchaczewskiego. Bolszewicy uciekali w ogromnym popłochu i Polska została ocalona.

Jan Paweł II przypominał: “O wielkim Cudzie nad Wisłą przez lata trwała zmowa milczenia. Dlatego Opatrzność nakłada na nas niejako obowiązek podtrzymania pamięci tego wielkiego wydarzenia w dziejach naszego narodu i Europy, jakie miało miejsce po wschodniej stronie Warszawy, tej VICTORII POLSKIEJ”.

DhM3fEa

O Zaśnięciu NMP 

images (6)Na Wschodzie święto Zaśnięcia Przenajświętszej Pani naszej Bogurodzicy (po grecku: Koimestis tes hypragias Despoines hemon Theotokou) obchodzone jest 15 sierpnia. Jeżeli dany Kościół wschodni posługuje się kalendarzem juliańskim, wówczas dzień 15 sierpnia przypada w kalendarzu gregoriańskim na dzień 28 sierpnia. W Kościele prawosławnym oraz w Kościołach katolickich obrządku bizantyjskiego święto to jest ostatnim świętem roku liturgicznego i należy do tzw. 12 wielkich świąt.

Wschód uznaje, że według tradycji to święto zostało ustanowione już w IV wieku. Wiadomo, że na pewno było ono obchodzone na Wschodzie w wieku V jako “Dzień Bożej Matki Maryi”. Choć samo wydarzenie, o którym traktuje to święto nie zostało zapisane w Piśmie Świętym, to wiadomo jednak, że Pan Jezus na krzyżu powierzył swoją Matkę opiece św. Janowi Apostołowi, swojemu umiłowanemu uczniowi (J 19,26-27).

Na chrześcijańskim Wschodzie istnieje tradycja, według której na trzy dni przed śmiercią Matki Bożej ukazał się Jej Archanioł Gabriel w pobliżu Góry Oliwnej i oznajmił Jej, że nadchodzi dla Niej czas odejścia z tego świata. Jej ostatnią wolą przed śmiercią było, aby została pochowana w pobliżu grobów swoich rodziców, św.św. Joachima i Anny oraz swojego męża, św. Józefa. Jednak, gdy tylko umarła, oto przybył Chrystus w chwale wraz z aniołami, aby zabrać duszę Matki Bożej. Wnet na pogrzeb Matki Bożej stawili się wszyscy Apostołowie z wyjątkiem św. Tomasza, którzy w uroczystej procesji przenieśli ciało Bogurodzicy na miejsce spoczynku.

Tradycja ta również wspomina o kapłanie żydowskim Attoniuszu, który usiłował znieważyć Matkę Bożą, ale gdy tylko dotknął się trumny, obie jego ręce zostały odcięte od ciała. Gdy jednak szybko uczynił pokutę, nastąpił cud i za sprawą Matki Bożej odzyskał swe ręce. Ciało Matki Bożej złożono do grobu, a wejście do grobu przywalono kamieniem. Po trzech dniach od złożenia do grobu przybył św. Tomasz, który chciał zobaczyć ciało Maryi. Jednak po odsunięciu kamienia, ciała nie odnaleziono w grobie. Wówczas Apostołowie zrozumieli, że Matka Boża zmartwychwstała tak, jak wcześniej zmartwychwstał Jej Syn. Wieczorem tego samego dnia Apostołowie ujrzeli Matkę Bożą w chwale, w otoczeniu aniołów.

Na Wschodzie święto to często nazywane jest Małą Paschą, bo nawiązuje ono do Paschy Chrystusa. Na podobieństwo Chrystusowej Paschy, Matka Boża umarła, zmartwychwstała, wniebowstąpiła i zasiada po prawicy swojego Syna. Dlatego też, tak jak Święto Zmartwychwstania Chrystusa, czyli Wielką Paschę poprzedza Wielki Post, tak Małą Paschą, czyli święto Zaśnięcia Matki Bożej poprzedza dwutygodniowy post zwany “uspienskim”, bo w języku staro-cerkiewno-słowiańskim święto to nazywa się Uspienije Presviatyja Bohorodicy. Podczas tego postu przypada inne wielkie święto należące do tzw. 12 wielkich świąt, tj. Przemienienie Pańskie (6 sierpnia), które jednak postu nie znosi.

Święto Zaśnięcia Matki Bożej pokazuje chrześcijaninowi drogę, jaką powinien kroczyć, na wzór Maryi. To święto napawa chrześcijan nadzieją, że są powołani, aby zmartwychwstać do życia wiecznego.

 

logo61

 

 W 1949 roku, na zaproszenie grupy polonijnej, przybył z Toronto proboszcz Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, ks. Józef Niemiński (późniejszy Ordynariusz Diecezji Kanadyjskiej), aby zapoznać zebranych z zasadami Kościoła i zachęcić do zorganizowania parafii w Hamilton.

20 lipca 1949 roku, w kościele anglikańskim, została odprawiona pierwsza Msza św., w której wziął udział ks. bp Jan Jasiński z Buffalo oraz księża z sąsiednich parafii. Po nabożeństwie odbyło się zebranie, na którym wybrano pierwszy Komitet Parafialny oraz ustalono, że parafia będzie pod wezwaniem Świętej Trójcy. Ponieważ parafia nie posiadała budynku kościelnego, Msze św. odprawiano w kościele anglikańskim.

W roku 1951 zakupiono budynek przy King Street, który funcjonował jako tymczasowa kaplica. Poświęcenia dokonał ks. bp J. Leśniak 10 czerwca 1951 roku. W roku 1953 parafia zakupiła plac pod budowę kościoła przy Barton Street. Proboszczem w tym czasie był ks. A. Łapiński. W roku 1959 sprzedano budynek przy King Street i ponownie zaczęto odprawiać nabożeństwa w kościele anglikańskim.

Hamilton

W roku 1961 ks. bp Zieliński poświęcił plac pod budowę nowej świątyni, którą rozpoczęto 27 maja. Pierwsze nabożeństwo zostało odprawione 15 kwietnia 1962 roku we wciąż budującym się kościele. 23 września 1962 roku, ks. biskup Tadeusz Zieliński w asyście ks. Józefa Niemińskiego, ks. proboszcza R. Powąska oraz księży z sąsiednich parafii dokonał, uroczystego poświęcenia kościoła.

30 sierpnia 1969 roku proboszczem został mianowany ks. Zbigniew Pióro. Rok później zakupiono dom na plebanię. W tym czasie wykończono wnętrze kościoła: nowe ołtarze, ławki, stacje Drogi Krzyżowej, płaskorzeźbę Trójcy Świętej oraz figury Serca Jezusa i Matki Boskiej przy bocznych ołtarzach. Wybudowano wieżę kościelną oraz zainstalowano elektoniczne dzwony.

W roku 1983 ks. bp Niemiński mianował ks. Pióro Seniorem wschodniej części PNKK w Kanadzie. Przy parafii powstał chór parafialny oraz Towarzystwo Niewiast Adoracji Najświętszego Sakramentu.

1 lutego 2004 r. ks. Senior Pióro przeszedł na emeryturę. Nowym proboszczem został mianowany ks. Sylwester Bigaj, dotychczasowy proboszcz parafii w Oakville.

22 maja 2009 r. odbył się w parafii III Synod Diecezji Kanadyjskiej, na którym przedstawiono aktualny stan diecezji oraz wytyczono cele i zadania przed którymi stoi Kościół w Kanadzie. W obradach synodalnych wzięli udział delegaci z wszystkich parafii diecezji kanadyjskiej, zarówno świeccy jak i duchowni.

18 października 2009 r. odbyła się uroczystość 60-cio lecia istnienia parafii Świętej Trójcy. W czasie uroczystej Mszy św. koncelebrowanej kazanie wygłosił Pierwszy Biskup Robert M. Nemkovich. Wśród licznie zgromadzonych gości znajdowali się reprezentanci wszystkich parafii Diecezji Kanadyjskiej, przedstawiciele grup religijnych, Polonii, polonijnych organizacji, parlamentarzyści oraz członkowie ugrupowań politycznych.

Parafia św. Trójcy

880 Barton Street East
Hamilton Ontario
L8L 3B7

905-549-0470

God our Father,

You will all men and women to be saved
and come to the knowledge of your Truth.

Send workers into your great harvest
that the Gospel may be preached
to every creature
and your people, gathered together
by the word of life
and strengthened by
the power of the sacraments,
may advance in the way
of salvation and love.

I ask this through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you
and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Amen.