Home

W E L C O M E

 

Serdecznie witamy na stronie internetowej parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy, Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w Kanadzie.

Zapewne różnimy się od siebie, ale przyświęca nam jeden i ten sam cel, którym jest nasze zbawienie! Spotykamy się w czasie sprawowania liturgii, ale i także po niej w naszej sali parafialnej, aby dzielić się radością wiary i przebywania ze sobą. Każdy w naszej wspólnocie jest mile widziany, każdy wnosi do niej swoje bogactwo.

Teraz mamy okazję, by spotkać się również z Tobą indywidualnie w tym wirtualnym świecie.

Jeśli jesteś członkiem naszej parafii,  to  pamiętaj,  że  dzięki  Tobie  jest  ona  bogatsza!  

Jeżeli  zaś  jesteś  Gościem, to miej świadomość, że jesteś mile widziany i że chcemy się z Tobą podzielić tym, co przeżywamy.

 SERDECZNIE WITAMY I ZAPRASZAMY

Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) – 24 Maj 2015

theologian-clipart-holy-spirit-dove

Obecnie Zielone Świątki to inne określenie dla chrześcijańskiego święta Zesłania Ducha Świętego obchodzonego w szóstą niedzielę i poniedziałek (50 dni) po Wielkanocy (w miesiącu maju).

W liturgii kościelnej jest to jedno z najważniejszych świąt — upamiętnia ono zesłanie Ducha Świętego na Maryję matkę Jezusa oraz Apostołów: „Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26). Tak więc Jezus nie tylko założył Kościół, ale również powierzył go opiece Ducha po swoim zmartwychwstaniu. Święto to obchodzone jest ono już od 306 r. i pierwotnie jego obchody trwały aż 7 dni, a nie 2 jak jest to obecnie.

Zielone Świątki mają jednak dłuższą tradycję wywodzącą się z pogańskiej obrzędowości i zwyczajów. Pochodzą od starosłowiańskiej uroczystości zwanej Stado, które to było świętem wiosennym. Obrzędy związane z tym świętem wiązały się z oczekiwaniem na nadejście lata i miały zapewnić obfite plony, a także ochronę przed urokami i złymi duchami. W tym celu majono domy, stodoły, płoty zielonymi gałązkami brzozy i wierzby. Zwierzęta okadzano dymem z palonych ziół, przystrajano wieńcami z kwiatów.

Sequence — Veni, Sancte Spiritus

Come, Holy Spirit, come!
And from your celestial home
Shed a ray of light divine!

Come, Father of the poor!
Come, source of all our store!
Come, within our bosoms shine.

You, of comforters the best;
You, the soul’s most welcome guest;
Sweet refreshment here below;

In our labor, rest most sweet;
Grateful coolness in the heat;
Solace in the midst of woe.

O most blessed Light divine,
Shine within these hearts of yours,
And our inmost being fill!

Where you are not, we have naught,
Nothing good in deed or thought,
Nothing free from taint of ill.

Heal our wounds, our strength renew;
On our dryness pour your dew;
Wash the stains of guilt away:

Bend the stubborn heart and will;
Melt the frozen, warm the chill;
Guide the steps that go astray.

On the faithful, who adore
And confess you, evermore
In your sevenfold gift descend;

Give them virtue’s sure reward;
Give them your salvation, Lord;
Give them joys that never end. Amen.

m_010_A20

Maj – miesiąc poświęcony ku Czci naszej Matki – Maryi…

Maj – dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku – to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych na nabożeństwach majowych, nazywanych “majówkami”. Jeszcze dziś przejeżdżając w majowy wieczór przez polskie wsie można usłyszeć pieśni maryjne. Zwyczaj ten trwa dopiero od połowy XIX wieku.Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. To piękny zbiór komplementów dla Maryi. Nie ma pewności, kiedy powstała Litania Loretańska. Prawdopodobnie jakaś jej wersja znana była już w XII wieku we Francji. Pewne jest to, że zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V w 1578 r. Nazwę “Loretańska” otrzymała od miejscowości Loretto we Włoszech, gdzie była szczególnie propagowana i odmawiana prawdopodobnie od 1531 r. Przypuszcza się, że część tytułów Maryi pochodzi z wpisów w księgach sanktuarium Domku Loretańskiego.
Tekst litanii miał przedłożyć do zatwierdzenia papieżowi Grzegorzowi XIII archidiakon Guido Candiotti. 11 czerwca 1587 r. Sykstus V obdarzył “Litanię Loretańską” dwustu dniami odpustu. Kolejne odpusty przypisali do niej Pius VII i Pius XI. W 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście samowolnych zmian; te, które następowały, posiadały aprobatę Kościoła. Kiedyś w litanii było więcej tytułów, m.in.: Mistrzyni pokory, Matko Miłosierdzia czy Bramo odkupienia. Później pojawiały się inne wezwania (inwokacje): Królowo Różańca Świętego (1675), Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta (1846), Matko Dobrej Rady (1903), Królowo pokoju (1917), Królowo Wniebowzięta (1950), Matko Kościoła (1980), Królowo Rodzin (1995).
W litanii wymieniane są kolejne tytuły Maryi: jest ich w sumie 49, a w Polsce 50.

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życia, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwie majowym

w każdą niedzielę maja

o godzinie 10:30.

 

logo61

 W 1949 roku, na zaproszenie grupy polonijnej, przybył z Toronto proboszcz Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, ks. Józef Niemiński (późniejszy Ordynariusz Diecezji Kanadyjskiej), aby zapoznać zebranych z zasadami Kościoła i zachęcić do zorganizowania parafii w Hamilton.

20 lipca 1949 roku, w kościele anglikańskim, została odprawiona pierwsza Msza św., w której wziął udział ks. bp Jan Jasiński z Buffalo oraz księża z sąsiednich parafii. Po nabożeństwie odbyło się zebranie, na którym wybrano pierwszy Komitet Parafialny oraz ustalono, że parafia będzie pod wezwaniem Świętej Trójcy. Ponieważ parafia nie posiadała budynku kościelnego, Msze św. odprawiano w kościele anglikańskim.

W roku 1951 zakupiono budynek przy King Street, który funcjonował jako tymczasowa kaplica. Poświęcenia dokonał ks. bp J. Leśniak 10 czerwca 1951 roku. W roku 1953 parafia zakupiła plac pod budowę kościoła przy Barton Street. Proboszczem w tym czasie był ks. A. Łapiński. W roku 1959 sprzedano budynek przy King Street i ponownie zaczęto odprawiać nabożeństwa w kościele anglikańskim.

Hamilton

W roku 1961 ks. bp Zieliński poświęcił plac pod budowę nowej świątyni, którą rozpoczęto 27 maja. Pierwsze nabożeństwo zostało odprawione 15 kwietnia 1962 roku we wciąż budującym się kościele. 23 września 1962 roku, ks. biskup Tadeusz Zieliński w asyście ks. Józefa Niemińskiego, ks. proboszcza R. Powąska oraz księży z sąsiednich parafii dokonał, uroczystego poświęcenia kościoła.

30 sierpnia 1969 roku proboszczem został mianowany ks. Zbigniew Pióro. Rok później zakupiono dom na plebanię. W tym czasie wykończono wnętrze kościoła: nowe ołtarze, ławki, stacje Drogi Krzyżowej, płaskorzeźbę Trójcy Świętej oraz figury Serca Jezusa i Matki Boskiej przy bocznych ołtarzach. Wybudowano wieżę kościelną oraz zainstalowano elektoniczne dzwony.

W roku 1983 ks. bp Niemiński mianował ks. Pióro Seniorem wschodniej części PNKK w Kanadzie. Przy parafii powstał chór parafialny oraz Towarzystwo Niewiast Adoracji Najświętszego Sakramentu.

1 lutego 2004 r. ks. Senior Pióro przeszedł na emeryturę. Nowym proboszczem został mianowany ks. Sylwester Bigaj, dotychczasowy proboszcz parafii w Oakville.

22 maja 2009 r. odbył się w parafii III Synod Diecezji Kanadyjskiej, na którym przedstawiono aktualny stan diecezji oraz wytyczono cele i zadania przed którymi stoi Kościół w Kanadzie. W obradach synodalnych wzięli udział delegaci z wszystkich parafii diecezji kanadyjskiej, zarówno świeccy jak i duchowni.

18 października 2009 r. odbyła się uroczystość 60-cio lecia istnienia parafii Świętej Trójcy. W czasie uroczystej Mszy św. koncelebrowanej kazanie wygłosił Pierwszy Biskup Robert M. Nemkovich. Wśród licznie zgromadzonych gości znajdowali się reprezentanci wszystkich parafii Diecezji Kanadyjskiej, przedstawiciele grup religijnych, Polonii, polonijnych organizacji, parlamentarzyści oraz członkowie ugrupowań politycznych.

Parafia św. Trójcy

880 Barton Street East
Hamilton Ontario
L8L 3B7

905-549-0470

God our Father,

You will all men and women to be saved
and come to the knowledge of your Truth.

Send workers into your great harvest
that the Gospel may be preached
to every creature
and your people, gathered together
by the word of life
and strengthened by
the power of the sacraments,
may advance in the way
of salvation and love.

I ask this through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you
and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Amen.

 

OJCZE NASZ…

Ojcze wszystkich ludzi, Twój Syn, Jezus Chrystus, przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam łaskę bycia Twoimi dziećmi i wołania do Ciebie: „Ojcze nasz”. Niech to wołanie będzie zawsze żywe we wszystkich ludziach: braciach i siostrach, i ożywia nas w dążeniu do zjednoczenia z Tobą.

KTÓRY JESTEŚ W NIEBIE…

Nie zostawiłeś nas sierotami, bo dałeś nam swojego Syna – Jezusa Chrystusa, a w Nim i siebie samego. Daj nam kapłanów, którzy prowadzić nas będą do Ciebie, który jesteś w niebie. Daj nam kapłanów, którzy będą Ciebie wraz z Synem i Duchem Świętym uobecniać w swoim życiu i posługiwaniu w Twoim Kościele.

ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE…

Niech Twoje imię będzie znane wszystkim narodom i ludziom. Spraw, aby nam na tym zależało. Daj nam kapłanów, którzy Twoje imię będą głosić, w Twoim imieniu błogosławić, przebaczać, przywracać godność człowiekowi. Daj nam kapłanów, którzy z zapałem, z miłością będą głosić Twoje imię, Twoją miłość tak, aby wszystkie ludy i narody Cię poznały i pokochały.

PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE…

Królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju, aby wszelkie stworzenie wyzwolone z zepsucia mogło uczestniczyć w wolności i chwale Twoich dzieci. Niech Twoje Królestwo dociera do wszystkich ludzi przez tych, których wzywasz do kapłaństwa, niech dociera przez rodziców do dzieci, by przyjęły Twoje wezwanie i poszły drogą powołania, jakie do nich kierujesz dla dobra Kościoła, świata i każde go człowieka. Daj nam kapłanów, którzy będą głosić Twoje Królestwo z gorliwością i czynić ludzi Jego uczestnikami.

BĄDŹ WOLA TWOJA JAKO W NIEBIE TAK I NA ZIEMI…

Ty pragniesz, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Posyłaj nieustannie w Twoim Kościele kapłanów, aby nauczali ludzi Twoich dróg prawdy i miłości, które prowadzą do nieba. Niech ci, których powołujesz i posyłasz, szukają i wypełniają Twoją wolę, by wszyscy, którzy ich słuchają i idą za nimi, doszli do szczęśliwego celu, do Twojego domu w niebie. Powołuj spośród nas tych, którzy pełniąc Twoją wolę, wniosą w ten świat i w nasze życie pokój, nadzieję i miłość. Niech skierują ten świat na drogę rozwoju, a uchronią od degradacji godność człowieka. Daj nam kapłanów wrażliwych na Twoją wolę i oddanych Tobie w służbie braciom tak, byś w nich doznał chwały.

CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO DAJ NAM DZISIAJ…

Nie dozwól, aby komukolwiek brakło chleba na co dzień, nie dozwól, aby komukolwiek brakło chleba Ewangelii dla ducha oraz chleba dla ciała. Otwórz nasze serca i ręce na potrzeby naszych braci i sióstr. Daj nam kapłanów, przez których będziesz nas karmił chlebem z nieba, Ciałem Twojego Syna Jezusa Chrystusa w drodze do nieba. Daj nam głód Twojego chleba, głód Eucharystii. Daj nam kapłanów z sercami i rękami pełnymi miłości, obdarzającymi Twoim pokarmem. Nie dopuść, aby brakło kapłańskich rąk niosących pokarm, którego świat dać nie może.

I ODPUŚĆ NAM NASZE WINY, JAK I MY ODPUSZCZAMY NASZYM WINOWAJCOM…

Ty przez swojego Syna Jezusa Chrystusa dałeś Apostołom władzę odpuszczania grzechów. Daj Twojemu Kościołowi kapłanów, którzy w sakramencie pokuty i pojednania będą odpuszczać grzechy i jednać z Tobą, Boże, i z Kościołem. Daj nam kapłanów na drogach naszego życia, abyśmy w naszych słabościach mogli doświadczać Twojego miłosierdzia i zawsze żyli zjednoczeni z Tobą. Daj nam kapłanów, którzy będą głosić Twoją przebaczającą miłość, wzywającą do przebaczenia braciom, tak jak Ty nam przebaczyłeś w Twoim Synu Jezusie Chrystusie. Daj nam kapłanów, którzy nas nauczą, jak żyć w miłości z wszystkimi, a szczególnie z tymi, którzy czynią się naszymi nieprzyjaciółmi. Uczyń nas ludźmi pojednania, a uchroń od stawania się ludźmi podziałów. Daj nam kapłanów, sługi pojednania.

I NIE WÓDŹ NAS NA POKUSZENIE…

Daj nam siłę, abyśmy nie ulegli pokusie jakiegokolwiek oddalenia od Ciebie, Ojcze. Daj nam kapłanów, którzy nauczą nas rozróżniać dobro od zła i pomogą nam wybierać zawsze dobro. Daj nam kapłanów pełnych Ducha Świętego, zdolnych do rozeznania duchowego pośród różnych głosów i propozycji, jakich doświadczamy w naszej codzienności. Daj kapłanom odwagę i moc w walce z wszelkim złem i uchroń ich od ulegania wpływom świata. Uczyń ich natomiast pasterzami, zatroskanymi o prawdziwe dobro Twojego Kościoła i każdego człowieka.

DhM3fEa